Back to All Events

Hapide - Startup BootCamp Kukes


  • Qendra për Progres Rinor, Kukës Rruga Nene Tereza Kukës Albania (map)

YSB Balkans, ne bashkepunim dhe me mbeshtetjen e UNDP, Ambasada Britanike dhe Sherbimi Kombetar i Punesimit, ne kuader te projektit "Promovimi i sipermarrjes dhe mbeshtetja e zhvillimit te iniciativave te sipermarrjes/startupeve te grupeve vulnerable te te rinjeve ne Veri te Shqiperise (ne bashkite Shkoder, Diber dhe Kukes)", organizojne:

Hapide - Startup Bootcamp Kukes, ne datat 10 - 11 Maj 2019

Nese je nga 18 - 30 vjec, ky aktivitet eshte per ju! Per te aplikuar ploteso formularin ne linku meposhte.

APLIKO TANI

PROGRAMI I AKTIVITETIT

DITA 1: e Premte, date 3 Maj 2019

15:30 - 16:00 Regjistrimi i pjesmarresve

16:00 - 16:30 Hapja & Prezantimi i programit

16:30 - 17:00 Njohja me pjesmarresit dhe idete

17:00 - 17:30 Sipermarresi dhe sipermarrja

17:30 - 18:30 Profili i klienteve, punet dhe nevojat e tyre 

18:30 - 19:00 Pyetje/pergjigje, diskutime, mbyllja

DITA 2: e Shtune, date 4 Maj 2019

09:00 - 09:30: Regjistrimi i pjesmarresve

09:30 - 09:45: Permbledhje e dites pare

09:45 - 11:00: Vlera e propozuar, prototipi i produktit/sherbimit tuaj

11:00 - 12:45: Zhvillimi i modelit te biznesit hap pas hapi

12:45 - 14:00: Pushim dreke

14:00 - 15:30: Plani i aktiviteteve, burimeve dhe buxheti

15:30 - 16:45: Prezantime dhe diskutime te ideve te biznesit

16:45 - 17:00: Prezantimi i ideve me te mira dhe mbyllja