Back to All Events

YEB - Rritja e Aftësive Sipërmarrëse të të Rinjve nga Grupet në Nevojë

Projekti "Fuqizimi i të rinjve" synon aftësimin personal dhe profesional të të rinjve në nevoje dhe dhënien e mundësive për të dalë nga cikli i varfërisë në mënyrë të qëndrueshme. Projekti mbështet financiarisht nga Save the Children dhe BVLGARI dhe zbatohet nga Fondacioni Ndihmë për Fëmijët me asistencën e YSB Balkans.

Përmes komponentit të sipërmarrjes, projekti mbështet të rinjtë nga grupet në nevojë për rritjen e aftësive sipërmarrëse, konceptimin, ngritjen dhe zhvillimin e nismave të tyre të sipërmarrjes/bizneseve, me:

  • Trajnime dhe këshillim për konceptimin e ideve të biznesit;

  • Trajnime dhe këshillim për përgatitjen e planeve praktike të biznesit;

  • Mbështetje për testimin e aftësive dhe nismave të biznesit;

  • Mbështetje financiare (deri në 500,000 Lekë, për idetë më të mira) për ngritjen e biznesit;

  • Këshillim për zhvillimin dhe rritjen e mëtejshme të biznesit;

Perfituesit e synuar:

  • Jeni nga mosha 16 – 22 vjeç

  • Mendoni se i përkisni një grupi në nevojë

  • Jeni banor i njërës prej bashkive të mëposhtme:

SHKODER, VAU I DEJES, MALESI E MADHE, ELBASAN, CERRIK apo GRAMSH

Afati i aplikimeve është deri me datën: 30.06.2019

  • APLIKO KETU (nëse je nga bashkitë SHKODER, VAU DEJES ose MALESI E MADHE)

  • APLIKO KETU (nëse je nga bashkitë ELBSAN, CERRIK ose GRAMSH)

Earlier Event: May 10
Hapide - Startup BootCamp Kukes