Back to All Events

YEB - Rritja e Aftesive Sipermarrese te te Rinjve nga Grupet ne Nevoje

Projekti "Fuqizimi i te rinjve" eshte nje nderhyrje pese vjeçare (e filluar ne Janar 2016) qe synon aftesimin personal dhe profesional te te rinjve ne nevoje dhe dhenien e mundesive per te dale nga cikli i varferise ne menyre te qendrueshme. Permes komponentit te sipermarrjes, projekti mbeshtet te rinjte nga grupet ne nevoje per rritjen e aftesive sipermarrese, konceptimin, ngritjen dhe zhvillimin e nismave te tyre te biznesit.

Perfituesit e synuar:

  • Jeni nga mosha 16 – 22 vjeç

  • Mendoni se i perkishni nje grupi ne nevoje

  • Jeni banor i njeres prej bashkive: SHKODER, VAU I DEJES, MALESI E MADHE

Afati i aplikimeve eshte deri me daten: 30.06.2019

APLIKO TANI

Earlier Event: May 10
Hapide - Startup BootCamp Kukes