Back to All Events

Startup Business Planning Camp Tirana


  • Bashkia Tirane Tiranë, 1000 Albania (map)

Bashkia Tirane ne bashkepunim dhe me mbeshtetjen e YSB Balkans, ne datat 08 -12 Prill 2019, organizojne Kampin nje javor mbi zhvillimin e planeve te biznesit per ekipet e te rinjeve qe kane kaluar fazen e pare te perzgjedhjes, ne kuader te programit te Bashkise per mbeshtetjen e startupeve te te rinjeve.

Pjesmarrja eshte me perzgjedhje paraprake dhe me ftese.

Later Event: April 19
Hapide - Startup BootCamp Diber